دبیرستان دوره اول دخترانه صاحب الزمان مشهد

مشهد
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان خواجه ربیع 39، پلاک 21
05112737079
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه