دبیرستان دوره اول دخترانه صالحات قم

قم
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
میدان سپاه - راهنمایی صالحات
02532936262
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه