دبیرستان دوره اول دخترانه صالحه تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان ایران- نبش کوی پورزرگری - پلاک 216
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه