دبیرستان دوره اول دخترانه صدرا 6 تبريز

تبریز
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
چهاراره باغ شمال- خیابان مقصودیه- روبروی موزه استاد شهریار- کوچه 48
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه