دبیرستان دوره اول دخترانه صدریه جيرفت

دخترانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
خ کشاورزی قبل از پمپ بنزین
03443212774
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه