دبیرستان دوره اول دخترانه صدیقین تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان ایران - خیابان شهید قادری (سقاباشی) - پلاک 73
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه