دبیرستان دوره اول دخترانه طلوع اسلام (1) تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
نارمک /خ سمنگان / کوچه سایه /م 73/پ 73
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه