دبیرستان دوره اول دخترانه طوبی تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
میدان شهدا - کوچه شهید عظیم زادگان - بن بست 3 - پلاک 3
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه