دبیرستان دوره اول دخترانه عترت تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خ دماوند-خ خاقانی -خ فردوسی شرقی خ شهید هاشمی پ 9
02177411956
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه