دبیرستان دوره اول دخترانه علوی اسلامی تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
م شهدا نرسیده به پل زیر گدر امیر کبیر گوته-بعد از باشگاه فرهنگیان- پ 84
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه