دبیرستان دوره اول دخترانه غفاری تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
خ ستارخان خ پاتریس لومومبا نبش خ نهم
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه