دبیرستان دوره اول دخترانه غیردولتی شهدای صنعت نفت اهواز

خوزستان اهواز
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
شهرک نفت
همکلاسی
تعداد کلاس: 65
سال تاسیس: 1367
تعداد طبقات: 1
مساحت زیربنا: 1000

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه