دبیرستان دوره اول دخترانه فرزانگان شهربابک

دخترانه
دبیرستان دوره اول
استعدادهای درخشان
شهر بابک-خیابان آیت الله طالقانی
03434123540
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه