دبیرستان دوره اول دخترانه فرزانگان قاينات

دخترانه
دبیرستان دوره اول
استعدادهای درخشان
میدان نامجو-بلوار نامجو-نامجو 2
09153628194
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه