دبیرستان دوره اول دخترانه فرزانگان چهاردانگه

چهاردانگه
دخترانه
دبیرستان دوره اول
استعدادهای درخشان
بزرگراه آیت اله سعیدی روبه روی آتش نشانی چهاردانگه خیابان شهید محمد حسن
02155262222
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه