دبیرستان دوره اول دخترانه فرهیختگان منتظر اردبيل

اردبيل
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
میدان ورزش-کوچه عارف1-بن بست دوم
04512234191
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه