دبیرستان دوره اول دخترانه فروغ فلاورجان

فلاورجان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
فلاورجان-خ امام شمالی-کوچه شماره 33-اولین منزل دست چپ
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه