دبیرستان دوره اول دخترانه قوی فکر تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خ آزادی خ خوش جنوبی نرسیده به آذربایجان کوچه تمدن
02166875638
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه