دبیرستان دوره اول دخترانه مجاهد دهقانی ميبد

ميبد
دخترانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
شهرک گاز بلوار شهید صدوقی
03532350300
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه