دبیرستان دوره اول دخترانه مشکوة تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
شهرک ژاندارمری- بلوار فرزانگان- خیابان شهید ابراهیمی- انتهای الوند ٣
02144228331
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه