دبیرستان دوره اول دخترانه مطهره تبادکان

تبادکان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
کوی امیر- انتهای ولیعصر٩ - سمت چپ
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه