دبیرستان دوره اول دخترانه ملائک تیزهوشان-گلستان معرفت شهريار

شهريار
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
شهرک کمیته-خیابان بوستان
02165225710
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه