دبیرستان دوره اول دخترانه ممتاز حنان تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
امیر آباد شمالی - بعد از جلال - نبش خیابان پانزدهم
02188334635
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه