دبیرستان دوره اول دخترانه مهدیه سرخس

سرخس
دخترانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
انتهای بلوار طالاقانی شرقی آخرین خیابان سمت راست جنب شبانه روزی نرجس
05125222323
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه