دبیرستان دوره اول دخترانه مهر آئین خميني شهر

خميني شهر
دخترانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
هفتصد دستگاه- جنب مسجد النبی
03113641688
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه