دبیرستان دوره اول دخترانه مکتب الزهرا انديشه

دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
اندیشه فاز ١ - خیابان ٤ شرقی - پلاک١٢
02165523090
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه