دبیرستان دوره اول دخترانه میثاق تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
شاهد
نظام آباد شمالی- خیابان آیت اله مدنی- روبروی باشگاه رسالت- خیابان سجاد
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه