دبیرستان دوره اول دخترانه میرداماد شهرري

دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان ٢٤ متری - نبش سازمان آب - انتهای خیابان حیدری میرداماد
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه