دبیرستان دوره اول دخترانه ندای حق تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
مجیدیه جنوبی-کوچه شهید میر شریفی-کوچه شادالویی-پلاک14
02122503313
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه