دبیرستان دوره اول دخترانه ندای زهرا قرچک

قرچک
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان محمدآباد -کوچه مهبد ٧ - پلاک ٢٥
02136129130
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه