دبیرستان دوره اول دخترانه نسیم سحر تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
انتهای اتوبان ارتش-اول جاده لشکرک- به سمت لواسان- ضلع شمال شرقی مجتمع مسکونی ارغوان
02122194603
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه