دبیرستان دوره اول دخترانه نشاط مريوان

دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
نبش ورودی بهاران
08734592311
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه