دبیرستان دوره اول دخترانه نور تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
هیئت امنایی
خ کریم خان زندخ دکترحسن عضدی بعداززرتشت شرقی کوی روشن نو
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه