دبیرستان دوره اول دخترانه نیایش شهريار

شهريار
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
شهریار_فاز2اندیشه _انتهای گلستان 13پلاک 71
02136517769
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه