دبیرستان دوره اول دخترانه نیکان مينودشت

دخترانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
خیابان پاسداران- جنب ساختمان دخانیات- بعد از دبیرستان حجاب
01735222532
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه