دبیرستان دوره اول دخترانه هدایت قم

قم
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بلوار امین - بلوار غدیر- کوچه ١٠
02532607735
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه