دبیرستان دوره اول دخترانه هدی قم

قم
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
استان قم - سالاریه - بلوار بوعلی سینا - جامعه الزهرا(بخش راهنمایی)
02532112113
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه