دبیرستان دوره اول دخترانه وحدت تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
شریعتی انتهای معلم ابتدای اجاره دار نبش برداران گوهری جنب فروشگاه فرهنگیان
02188459100
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه