دبیرستان دوره اول دخترانه ولیعصر تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
خیابان نامجو-ایستگاه روشنایی-خیابان شهیدان عبدالهی-تقاطع سلمان فارسی 4
02177592434
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه