دبیرستان دوره اول دخترانه پردیس پيربکران

دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
پیربکران-فلکه شهرداری-خیابان مطهری-کنار اورژانس
03137225960
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه