دبیرستان دوره اول دخترانه پیام هدایت بم

بم
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بلوار شهید باهنر- کوچه گلفام- جنب دادگستری
03444344950
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه