دبیرستان دوره اول دخترانه یاس نبی (س ) تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره اول
هیئت امنایی
کارگرشمالی خ شهیدفکوری چهارراه رهی معیری پ103 روبه روی پ 86
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه