دبیرستان دوره اول دولتی دخترانه شهید دانش ساری

ساري
دخترانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
خیابان سلمان فازسی
۰۱۱۳۳۲۴۸۰۸۳
همکلاسی
تعداد کلاس: ۱۲
سال تاسیس: ۵۱
تعداد طبقات: ۲
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه