دبیرستان دخترانه غیردولتی برگزیدگان اصفهان

اصفهان اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خانه اصفهان - خیابان گلخانه - چهارراه بنفشه - خیابان بنفشه شمالی - کوچه علوی نژاد - دبیرستان برگزیدگان
09131299400
همکلاسی
تعداد کلاس: 6
سال تاسیس: 1383
تعداد طبقات: 0
مساحت زیربنا: 0

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه