دبیرستان دوره اول غیردولتی پسرانه رواق نور تهران

تهران
پسرانه
دبستان دوره اول
غیر دولتی
افسریه خیابان شهید رحیمی جنب بسیج
02133239662
همکلاسی
تعداد کلاس: 8
سال تاسیس: 1398
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 100

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه