دبیرستان دوره اول غیردولتی پسرانه صبح روشن کهریزک

كهريزك
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان مبارزان شرقی، پلاک ۳۷۴
sobheroshansch@gmail.com
همکلاسی
تعداد کلاس: 8
سال تاسیس: 1401
تعداد طبقات: 1
مساحت زیربنا: 1000

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه

دبیرستان دوره اول‌ متوسطه صبح روشن