دبیرستان دوره اول غیر دولتی پسرانه صدرا ۵ تبریز

تبریز
پسرانه
غیر دولتی
تبریز- شهرک پرواز – روبروی پارک پلیس – خیابان لاله
sadra5@mahdquran.com
همکلاسی
تعداد کلاس: 16
سال تاسیس: 1388
تعداد طبقات: 3
مساحت زیربنا: 439

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه