دبیرستان دوره اول هیئت امنایی پسرانه دکتر حسابی ۲ یزد

یزد
پسرانه
دبیرستان دوره اول
هیئت امنایی
خیابان شهید مطهری ، کوچه مدرسه مدرسی
37253011(035)
همکلاسی
تعداد کلاس: 10
سال تاسیس: 1359
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

امیرحسین زارع دانش آموز

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه