دبیرستان دوره اول پسرانه آذر آبادگان تبريز

تبریز
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
ولیعصر سربالایی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه