دبیرستان دوره اول پسرانه آزادگان تبريز

تبریز
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
ولیعصر - انتهای خیابان شهریار
04113332200
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه